top of page
School Bus

Ook niet-leden kunnen, op voorwaarde dat er nog vrije plaatsen op de bus zijn, deelnemen. 

Leden van De Morgenstond krijgen voorrang.

Busuitstap

Zaterdag 26/05/2024: Marche des Primevères, Profondeville (Namur)

Vertrek: Stipt om 8 uur aan de Humbeekse sporthal, Nachtegaallaan

Deelnameprijs: 12,00€ (Inschrijvingskaart wandeling inbegrepen)

Niet-leden: 13,50€ 

Bebosd parcours en langs de Maas.

Afstanden: 4 - 6 - 12 - 20 en 30 km

Startplaats: Maison de la Culture, Profondeville

Het volstaat dat u de deelnameprijs overschrijft op rekening van De Morgenstond BE56 4214 1611 1188. De inschrijving voor de wandeling is inbegrepen. Betaling ten laatste op vrijdag 17 mei 2024 of vroeger bij volledige bezetting van de plaatsen in de autocar.

Zie ook voor info: website Wandelsport Vlaanderen of in de wandelgids 2024.

maas.png
bottom of page