top of page

Als lid van een wandelclub geniet je bij het beoefenen van de wandelsport van een uitgebreide verzekering (dekking burgerlijke aansprakelijkheid, lichamelijke ongevallen en rechtsbijstand). 
Bij een ongeval dient men zich te wenden tot het secretariaat van de organiserende club van de wandeltocht. Zij bezorgen je de nodige formulieren, waaronder een ongevalsaangifte, en geven meer uitleg over de te volgen procedure.

Bij eventuele problemen wend je tot uw secretaris.
Deze verzekering geldt vanaf uw vertrek thuis naar de wandeling tot bij je thuiskomst na de wandeling. Het is dus uiterst belangrijk om je afgestempelde controlekaart na de wandeling niet weg te werpen, maar bij je te houden tot je goed en wel weer thuis bent aangekomen. 

Men moet wel de kortste weg volgen en ook dient de verplaatsing binnen een aanvaardbare tijdslimiet te gebeuren.

bottom of page