• Bij het voorleggen van een vol wandelblad aan onze secretaris ontvangt men ook een waardebon ter waarde van € 6,00. 
    Deze bon is 2 jaar geldig vanaf datum van uitgifte.

  • Met deze waardebonnen kan men betalingen doen voor alles wat de club aangaat uitgenomen om startkaarten te kopen. 
    Men kan ze gebruiken b.v. om het lidgeld te betalen, om het busgeld te betalen of men kan clubkledij kopen.

  • Jaarlijks wordt er voor de leden een wandeling georganiseerd met nadien lichte maaltijd en een stuk taart.

  • De Morgenstonders richten jaarlijks meerdere ééndaagse busreizen in. Ieder lid kan meegaan. De prijs is 8,00€.

  • Het lidgeld van 15,00€ kan door de mutualiteit terugbetaald worden.