Inschrijvingsformulier Paal - 10 oktober 2020
Uiterste inschrijvingsdatum 25 september 2020

Totaal bedrag bij voorkeur overschrijven op de bankrekening van RWK De Morgenstond: BE56 4214 1611 1188.

Dank je voor je inschrijving.