top of page
School Bus

Ook niet-leden kunnen, op voorwaarde dat er nog vrije plaatsen op de bus zijn, deelnemen. Leden van De Morgenstond krijgen voorrang.

Busuitstap

zaterdag 26/10/2024: Au pays des Iguanodons, Bernissart (Hainaut)

Vertrek: Stipt om 8 uur aan de Humbeekse sporthal

Deelnameprijs: 12,00€ (Inschrijvingsgeld wandeling inbegrepen)

Niet-leden: 13,50€ 

Voormalige mijnlocaties waar botten van iguanodon werden ontdekt. Bezoek aan Blaton Harchies, enz.

Afstanden: 4 - 7 -14 -21 - 30 - 42 en 50 km

Opstapplaats: Salle Kamara, Bernssart

Het volstaat dat u de deelnameprijs overschrijft op rekening van De Morgenstond BE56 4214 1611 1188. De inschrijving voor de wandeling is inbegrepen. Betaling ten laatste op vrijdag 18 oktober 2024 of vroeger bij volledige bezetting van de plaatsen in de autocar.

Meer info: website Wandelsport Vlaanderen of in de wandelgids 2024

musee.png
bottom of page