top of page
Inshrijvingsformulier Putten (Nederland) van vrijdag 18 tot zondag 20 sept. 2020
Uiterste inschrijvingsdatum 06 maart 2020. De betaling van het voorschot, 50€/persoon, op de bankrekening van RWK De Morgenstond BE56 4214 1611 1188 
dient als bevestiging van uw deelname.

Dank je voor je inschrijving.

bottom of page